VIRKSOMHEDER I KONSORTIET

Energirådgivning

Nordisk Energirådgivning er teknisk bygherrerådgiver, som arbejder med et primært fokus på etablering af proces- og energianlæg hos primært industrivirksomheder.

Energirådgivning

Dansk Energirådgivning er et energirådgivningsvirksomhed, der bl.a. varetager alle aspekter ved større tankanlæg til biogasproduktion og drift af disse.

Flowbatteri-producent

VisBlue er et dansk/portugisisk firma, der udvikler og producerer

flowbatterier, typisk i 5-100 kW størrelsen, men også større anlæg.

Rådgivende ingeniørfirma

Tyréns er et rådgivende ingeniørfirma med rådgivning inden for elkraft, el-teknologi, elinstallation, belysning, sikkerhed og telekommunikation. Tyréns gennemfører forstudier, undersøgelser, projektering og besigtigelse i alt fra anlæg til kraft, belysning, elvarme og data, tele og sikkerhedsanlæg samt kontrolrums-, reservekrafts-, automatik- og overvågningsanlæg.

Totalleverandør af forsynings- og tankanlæg

Skanda er totalleverandør og anlægsfirma, der anlægger og idriftsætter større forsynings- og tankanlæg.

Tankterminaler

Inter Terminals er en virksomhed, der varetager drift og udlejning af tankterminaler. Virksomhedens arbejdsområde er primært indenfor opbevaring af heavyfuel og lettere drivmidler.