FLOWBATTERIER

Hvorfor fokusere på flowbatterier?

 

Et flowbatteri anses som værende en billig, energieffektiv, miljøvenlig, fleksibel og langtidsholdbar batteriløsning til lagring af vedvarende energi fra vind, sol og bølger.


I flowbatteriet bindes og opbevares energien elektrokemisk i en væske, hvor energien først omsættes og afleveres som elektricitet, når der igen er behov for den. Et batterilager tilsluttet elnettet muliggør dermed, at energien afleveres direkte tilbage til elnettet efter lagring, modsat andre lagringsteknologier der omhandler konvertering til mindre anvendelige energimedier, f.eks. varme.


Flowbatteri-teknologien er en velkendt teknologi. Der eksisterer allerede større anlæg i bl.a. Kina, Japan og USA, som gør brug af teknologien. 


Hvordan kan flowbatterier integreres i elnettet?

 

Udviklingsarbejdet, som projektkonsortiet udfører, tager udgangspunkt i at anvende eksisterende energiinfrastruktur og tanklagringsanlæg, da dette vil omkostningseffektivisere etableringen af flowbatterier i elnettet. 


Tankanlæggene er ofte placeret som en del af et eksisterende eller tidligere kraftværk og raffinaderi, hvilket gør, at en omfattende el-infrastruktur til batteriet er til stede, uanset hvordan man ønsker at koble anlæggene på elnettet.

Baggrund for projektet

 

Den store og stigende andel af vedvarende energi i elnettet skaber et øget behov for effektiv el-energilagering i storskala. 


Med ønsket om at udvikle et effektiv løsning på denne udfordring, har Nordisk Energirådgivning dannet et konsortium bestående af 6 erfarne virksomheder, som tilsammen har de nødvendige kompetencer til skabe grundlaget for etablering af store flowbatterier i det kollektive elsystem.


Et batterilager til elnettet i form af flowbatterier vil bidrage til den fossilfrie fremtid, vi ønsker, ved at muliggøre både kort- og langtidslagring af grøn energi i elnettet. 

OM PROJEKTET

Støtte fra EUDP

 


Projektet udføres som en del af det Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), hvor konsortiet til dels med egne midler arbejder på udvikling af bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger.


EUDP er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, der kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.