Tankterminaler

Inter Terminals er en virksomhed, der varetager drift og udlejning af tankterminaler. Virksomhedens arbejdsområde er primært indenfor opbevaring af heavyfuel og lettere drivmidler.

Rådgivende ingeniørfirma

Tyréns er et rådgivende ingeniørfirma med rådgivning inden for elkraft, el-teknologi, elinstallation, belysning, sikkerhed og telekommunikation. Tyréns gennemfører forstudier, undersøgelser, projektering og besigtigelse i alt fra anlæg til kraft, belysning, elvarme og data, tele og sikkerhedsanlæg samt kontrolrums-, reservekrafts-, automatik- og overvågningsanlæg.

Totalleverandør af forsynings- og tankanlæg

Skanda er totalleverandør og anlægsfirma, der anlægger og idriftsætter større forsynings- og tankanlæg.

VIRKSOMHEDER I KONSORTIET

Energirådgivning

Nordisk Energirådgivning er teknisk bygherrerådgiver, som arbejder med et primært fokus på etablering af proces- og energianlæg hos primært industrivirksomheder.

Energirådgivning

Dansk Energirådgivning er et energirådgivningsvirksomhed, der bl.a. varetager alle aspekter ved større tankanlæg til biogasproduktion og drift af disse.